Naprawa
Instalacji Fotowoltaicznych
Na Koszt WykonawcyPOBIERZ OFERTĘ
Pełny zakres usług diagnostycznych

Gwarantujemy diagnozę wszystkich wad i usterek

Diagnozy techniczne

Ustalimy czy całokształt zrealizowanych prac nie nosi istotnej wady technicznej lub budowlanej.

Diagnozy elektryczne

Sprawdzimy czy zastosowany u Ciebie układ połączeń jest zgodny z przyjętymi zasadami elektrycznymi.

Diagnozy mechaniczne

Przeprowadzimy analizę kompatybilności użytych materiałów stalowych i aluminiowych.

Diagnozy funkcjonalne

Zweryfikujemy zaproponowaną przez wykonawcę koncepcję mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Diagnozy prawne

Przeanalizujemy Twoją umowę z wykonawcą pod kątem zapisów niezgodnych z polskim prawem.

Diagnozy formalne

Ustalimy, czy wadliwa mikroinstalacja fotowoltaiczna nie jest obarczona wadą formalno-prawną.

Diagnozy budowlane

Sprawdzimy, czy wykonawca nie naruszył branżowych przepisów budowlanych lub energetycznych.

Diagnozy projektowe

Zweryfikujemy zgodność projektu wykonawczego mikroinstalacji z regułami doboru technicznego.

Diagnozy wykonawcze

Skontrolujemy jakość prac montażowych przeprowadzonych przez wykonawcę mikroinstalacji.

Nie musisz być Prosumentem by skorzystać z naszych usług!

Obsługujemy wszystkie rodzaje instalacji fotowoltaicznych